Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde
 

Marten Toonder

Geboren 2 mei 1912 te Rotterdam
† Overleden op 27 Juli 2005 †
 
Tom Poes Ontdekt Het Geheim Der Blauwe Aarde
Één kort uittreksel uit het eerste avontuur van Tom Poes,
toebehorend bij een serie van zes prentbriefkaarten uit zijn eerste avontuur.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Falderalderare !

Eens , op een dag, ontmoette Tom Poes een ouden dwerg, die een zware zak vol blauw aarde achter zich aan over het bospad trok.

Tom Poes bood aan om hem te helpen, maar in plaats dat de dwerg dankbaar was, werd hij verschrikkelijk boos.

Hij riep, dat Tom zich met zijn eigen zaken moest bemoeien en dat hij moest maken, dat hij weg kwam.

Nu, als je denk, dat Tom Poes dat deed ken je hem niet ! Hij was nieuwsgierig geworden en volgde het kleine mannetje op een afstand.

Zo zag hij hem met zijn zware last in een diepe spelonk in de bergen verdwijnen en toen hij nog een poosje gewacht had zag hij, dat er uit diezelfde grot een lange rij reuzen te voorschijn kwam.

Nu begreep Tom Poes er helemaal niets meer van en hij holde zo vlug als hij dat met zijn korte beentjes doen kon achter de luid zingende reuzen aan.

Die renden regelrecht op een kasteel af, dat daar in de buurt lag en waarin de rijke markies van Muizenis woonde ! Ze beklommen de torens, kropen door de vensters en een klein poosje later kwamen ze met zware zakken en kisten op hun ruggen weer te voorschijn.

Tom Poes, die er nu alles van wilde weten vroeg den markies te spreken.

De arme man zat met een treurig gezicht in een van zijn zalen en vertelde aan Tom Poes, dat de reuzen al zijn geld en kostbaarheden gestolen hadden.

Natuurlijk bood Tom direct aan om hem te helpen, daar was hij nu eenmaal Tom Poes voor, en even later was hij al weer op weg naar de spelonk.

Voorzichtig sloop hij naar binnen en tot zijn grote verbazing vond hij daar niet alleen alle reuzen, die op een rij bij het gestolen goud lagen te slapen, maar ook den dwerg.

Het mannetje stond luid zingend in een grote kom vol blauwe aarde te roeren en uit de inhoud van zijn lied begreep Tom Poes, dat hij in die kom laarzen ging planten en dat daaruit dan reuzen groeiden.

Nu snapte hij alles en al gauw had hij een list bedacht.

Eerst ving hij den dwerg met een lasso en bond hem aan een rotsblok vast.

Daarna sloop hij op de reuzen af en begon ze de laarzen uit te trekken.

En toen .... wel, toen gingen alle reuzen in rook op !

Maar omdat hij het goud bij den markies terug wilde brengen en dat niet alleen kon doen, besloot hij, om zelf reuzen te gaan maken.

Bij een klompenmaker in het dorp bestelde hij drie paar grote klompen, die plantte hij in de kom met blauwe aarde en .... opeens stonden er toen drie vriendelijke reuzen voor hem, echte klompen-reuzen.

Die namen de zakken met goud weer op hun ruggen en liepen er mee, achter Tom Poes aan, naar den markies van Muizenis.

Je begrijp, dat die blij was ! Nou, en of ! Tom Poes mocht net zo veel chocoladepudding eten als hij hebben wou en dat was heel wat.

En de boze dwerg werd in een cel van het kasteel opgesloten.

Einde

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avonturen van TOM POES door Marten Toonder

Een serie van 6 prentbriefkaarten uit zijn eerste avontuur :

"Tom poes ontdekt het geheim der blauwe aarde"

No.1
 
Wil je wel eens maken dat je weg komt, nieuwsgierige poes !

No.2

Wij zijn de reuzen uit de Blauwe aarde, falderalderare !

No.3

Al mijn kisten met Goud zijn verdwenen, tom poes !

No.4

Als die lelijke dwerg pikkin me nu maar niet ziet !

No.5

Zo, nu nog één slechte reus z'n laarzen uittrekken !

 

No.6

Met de drie goede reuzen op stap.

 

========================

...U lied meer achter dan alleen maar "Wat vieze sokken" .

 

MM&BB